Kristallkit Trygghet & Stabilitet

100 kr

Kristallkitet innehåller

Oxöga har en stabil energi som hjälper dig att stå upp för dig själv. Stimulerar din uthållighet och din egen inre styrka. Förankrar dig i jorden. Den stabila energin hjälper dig att stå fast vid det du tror på och det du upplever att du är. Ger förmågan att se dig själv som du är utan att identifiera dig med andra.

Granat stimulerar vår kontakt med den gudomliga urkraften inom oss. Den ger oss lust, styrka och mod så att vi hängivet kan, vågar och vill uttrycka vår fullkomlighet. Den kärleksfulla energin hos granat stödjer dig att leva din passion, din sexualitet, din vitalitet och vildhet. Granaten symboliserar även hängivelse och förmågan att stå fast vid sitt ord stadigt förankrad i den fysiska verkligheten. Bringar framgång!

Röd Jaspis ger energi, livskraft och mod. Stärker kontakten med jorden och stödjer det personliga växandet. Ger tillförsikt till vår egen väg genom livet och till universums skapande kraft. Dämpar stress och hjälper dig ta en sak i taget. Beskyddande och ger fysisk styrka. Ger insikt i svåra situationer. Hjälper dig minnas dina drömmar.

 

Rena gärna dina kristaller med en Salviabunt, Palo Santo eller lägg kristallerna på selenit.

*Alla kristaller är naturprodukter och varierar i form, färg och storlek. Varje sten är unik. Små sprickor i kristallen kan förekomma och är normalt. Kristallerna plockas slumpvis och kan variera sig i form från det på bilderna.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.