Kristallkit Jordning

100 kr

Kristallkitet innehåller

Hematit är en jordande kristall som samlar dig, sorterar dina tankar och ger lugn. Den jordar och balanserar energier och känslor. Hjälper dig komma ner i varv och somna lättare. Ger en djupare kontakt med din handlingskraft och styrka samt förmedlar uthållighet och självkontroll.

Svart Obsidian skyddar dig mot negativitet och hjälper dig att ta bort negativa och känslomässiga blockeringar. Den påminner dig om att släppa, förlåta och gå vidare från saker som inte längre gynnar dig. Obsidianen är väldigt användbar för att stärka din intuition. Denna vackra sten påminner dig om att inte slösa bort din energi på onödiga saker. Låt den minska frustrationen över ineffektivitet och ofrånkomliga förseningar. Väldigt bra för att absorbera stress och irritation. En naturlig skyddskälla för känsliga, godhjärtade personer som tar på sig andras bekymmer eller ger alltför mycket av sin tid till känslomässiga utsugare.

Snöflingeobsidianen är likt den svarta obsidianen en ypperlig sten för dig som vill ta bort negativa och känslomässiga blockeringar. Låt denna vackra sten vägleda dig till balans och frihet, då den hjälper oss att ge upp våra masker och murar vi byggt upp och istället bejaka vårt inre. Denna vackra sten låter dig bli mottaglig innan den vänder din uppmärksamhet mot ingrodda beteendemönster. Den lär dig även att värdesätta dina misstag lika mycket som dina framgångar, allt handlar om balans! Snöflingeobsidianen lär dig att känna igen och frigöra dig från ”fel sorts tänkande” och andra stressande mentala mönster.

Rena gärna dina kristaller med en Salviabunt, Palo Santo eller lägg kristallerna på selenit.

*Alla kristaller är naturprodukter och varierar i form, färg och storlek. Varje sten är unik. Små sprickor i kristallen kan förekomma och är normalt. Kristallerna plockas slumpvis och kan variera sig i form från det på bilderna.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.