Falköga

29 kr

10 i lager

Falköga sägs vara en insiktsfull sten som kan avvärja mardrömmar, skydda från ondska och avundsjuka. De lär ge djupa insikter och större medvetenhet så att man kan se bortom det uppenbara. Sägs vara en kraftfull sten för att öka självförståelsen och självacceptans.

Falköga lär vara en auktoritativ sten som kan avvärja mardrömmar, skydda från ondska och avundsjuka, och som sägs ge djupare insikter och medvetenhet så att man kan se bortom det uppenbara. De lär vara ett fantastiskt hjälpmedel för att öka de sensoriska gåvorna och förmågan att se bortom det ögat ser och ger en länk till kosmiska krafter som ger inspirerande vägledning.

Det sägs även vara en kraftfull sten för att läka jordens energier och för att öka självförståelsen. De kan jorda i kaotiska situationer och lär sätta problem i nya perspektiv, speciellt när stenen placeras på det tredje ögat.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.